You Are Here: Home » Enerji » Güneş enerjisi sektörünü 2013’te neler bekliyor?

Güneş enerjisi sektörünü 2013’te neler bekliyor?

Güneş enerjisi sektörünü 2013’te neler bekliyor?

Deloitte Türkiye, “Yenilenebilir Enerjide Güneşli Günler” isimli raporunu yayınladı.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, mevcut teknolojilerin maliyetleri ve güneş santrallerini (GES) nelerin beklediğini ortaya koyan rapor, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) YEK belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için üretim lisansı başvurularının Haziran 2013’te alınacağını açıklamasıyla canlanan sektörde mevcut durumu inceleyerek yatırımcılara yol gösteriyor.

Teknoloji ucuzluyor

Güneş santrallerine yüksek düzeyde sabit fiyat garantisi vermiş olan Almanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinde GES kurulu gücü çok hızlı arttığını belirten raporda teknolojinin ucuzlamasıyla bu ülkelerdeki teşvik düzeylerinin azaltılmaya başlandığına dikkat çekiyor. Rapora göre teşviklerdeki indirimlere rağmen yine de bu ülkelerdeki desteklerin düzeyi Türkiye’deki mevcut destek düzeyinin üzerinde: Almanya (13,5 EURcent /kWh), İspanya (13,5 EURcent /kWh) ve Çek Cumhuriyeti (28,8 EURcent /kWh) ile kıyaslandığında Türkiye’de (10 EURcent /kWh) teşvik düzeyi yerli katkı ilavesi bulunmadığında düşük kalıyor.

Yatırımcılara dikkate değer öneriler 

Raporda düzenleyici çerçeve başlığı altında, yasal düzenlemelerdeki önemli hususlar, yatırımcıların bilgisine sunuluyor. İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerin bütünsel bir yaklaşımla analizini yapılıyor ve yatırımcıların dikkati mevzuattaki kritik konulara çekiliyor.

EPDK’nın yeni kararıyla birlikte, güneş enerjisi yatırımlarının artacağı öngörülen raporda, ölçüm ve fizibilite, proje geliştirme, inşaat ve operasyon alt başlıkları altında yatırımcılara süreçler anlatılıyor ve önerilerde bulunuluyor.

Leave a Comment

© 2011 elektrikmedya.com

Scroll to top